Om The Wall

Vi i The Wall er musikere som har valgt å fordype oss i den kulturelle skatten som selveste Pink Floyd har etterlatt seg. Målet er å formidle dette på en måte som yter opphavet respekt. Når man fordyper seg i ett så komplisert terreng som Pink Floyds musikk er, blir man ydmyk for den genialitet som ligger i hver tone, hvert ord og ikke minst hver minste detalj. Hver eneste lille lyd har en mening, og kan ikke utelates uten at det går ut over det kunstneriske skaperverkets helhet. Dette er en utfordring som må møtes med respekt og kompetanse.

Les mer